“แรมโบ้” หนุนแนวคิด “บิ๊กตู่” ปลูกผักในค่ายหาร เพราะอยากช่วยเหลือ ปชช.

“แรมโบ้” ยืนยัน แนวคิดปลูกผักในค่ายหารของ “นายกฯ” มีเจตนาดีที่อยากช่วยเหลือประชาชน และสามารถทำได้เพราะมีโครงการทหารพันธุ์ดีและโครงการเกษตรฯ อยู่แล้ว ขอประชาชนเชื่อมั่นนายกฯ และเข้าใจการทำงานของทหาร

วันที่ 6 พฤศจิกายน นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำปรารภของนายกฯ ในที่ประชุมครม. แนะแก้ปัญหาราคาผักชีแพงให้ปลูกผักชีในพื้นที่ทหารเพราะผักชีกำลังแพง ว่านายกฯ ไม่ได้มีเจตนาอื่น แต่เป็นเจตนาที่ดีที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่เดือดร้อนและการที่จะปลูกผักในพื้นที่ทหารก็สามารถทำได้ เพราะในค่ายทหารยังมีโครงการทหารพันธุ์ดีรวมทั้งโครงการเกษตรของหน่วยปลูกผักเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนและกำลังพลในราคาถูกอยู่แล้ว

และยังได้นำพืชผักสวนครัวไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาที่ถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะเดียวกันยังได้มีการจัดเตรียมแปลงปลูกผักเพิ่มเติมขึ้นอีกใรช่วงนี้ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน

“นายกฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมากที่สุดซึ่งแนวคิดที่จะปลูกผักในพื้นที่ทหารถือว่ามีเจตนาที่ดีที่อยากช่วยประชาชน ไม่ได้มองเป็นอย่างอื่น เพราะนายกฯ เล็งเห็นแล้วว่าในพื้นที่ทหารสามารถทำได้ ขอให้ประชาชนเข้าใจนายกฯ และเชื่อมั่นนายกฯ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งตนเองเชื่อว่าทั้งสถานการณ์ราคาผักที่แพงและราคาข้าวที่ถูกลงนั้นก็จะสามารถคลี่คลายได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ยังขอให้เข้าใจการทำงานของหน่วยงานทหารที่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยที่ผ่านมาไม่ว่าประเทศจะมีปัญหาในด้านใดหน่วยงานทหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่”

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง #แรมโบ้ #เสกสกลอัตถาวงศ์ #บิ๊กตู่ #ประยุทธ์จันทร์โอชา

#ผักชีแพง #ปลูกผักในค่ายหาร

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.