จ.ราชบุรี จัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 8 พ.ย. 2564 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดทำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์/มีจิตสาธารณะ ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือและขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 โดยนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี มีผู้บังคับบัญชาจากสถานศึกษา ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมการฝึกอบรม

Cr. สุพจน์ วรสหวัฒน์

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา #ราชบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.