ดราม่าเดือด!! “วสันต์” เตือน “คลับเฮ้าส์ toxic” อย่าด้อยค่าคนอีสาน ชี้ทุกคนมีความเท่าเทียม

กก.สิทธิมนุษยชน ออกโรง ซัด คลับเฮ้าส์ toxic อย่าด้อยค่าคนไม่ว่าใคร ชี้ รธน.คุ้มครองศักดิ์ศรีมนุษย์ เตือน โลกโซเชียล มือลั่น ระวังโดนข้อหาหมิ่น-ผิดพรบ.คอมฯ แม้เป็นอวตารก็ไม่รอด

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้สัมภาษณ์กรณี “คลับเฮ้าส์ toxic” มีการสนทนาเหยียดหยามดูถูกคนอีสาน จนกลายเป็นประเด็นในสังคมว่า การดูถูกหรือด้อยค่าใครเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนอีสาน คนภาคไหนๆ หรือว่าคนเชื้อชาติใด เพราะโดยหลักการแล้วทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเราก็ต้องไม่ไปด้อยค่าด้อยศักดิ์ศรีของใคร

“อยากเรียนว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน มีมิติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและเรามีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)”

นายวสันต์ กล่าวว่า ที่สำคัญคือคนทุกคนมีศักดิ์ศรี เราไม่อยากให้ใครด้อยค่าเรา เราเองก็ไม่ควรที่จะไปด้อยค่าใครหรือไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่น ไม่ว่าเขาจะมีสีผิวต่างจากเรา สูงต่ำดำขาวแตกต่างจากเรา หรือว่าเขาจะมีการศึกษามากน้อยไม่เหมือนกับเรา รวมทั้งเชื้อชาติและนับถือศาสนาหรือมีความคิดทางการเมืองความคิดเห็นด้านต่างๆ แตกต่างจากเราก็ตาม ไม่ควรมีใครถูกด้อยค่าถูกเหยียดหยามหรือถูกรังแก เพราะความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ คนเรามีความเห็นแตกต่างกันได้และสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติหรือนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ สิ่งสำคัญ คือ ความเห็นที่แตกต่างกันไม่ควรที่จะนำไปสู่ความรุนแรง และความเห็นต่างนั้นไม่ควรนำไปสู่การบูลลี่หรือกลั่นแกล้ง รังแก ดูถูก เหยียดหยามกัน

“โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เราก็จะเห็นข้อคิดเห็นหรือการเสนอข้อเท็จจริงความคิดเห็นต่างๆ มากมาย คนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราไม่ได้แปลว่าเขาผิด ไม่ได้แปลว่าเขาด้อยหรือเขาแย่กว่าเรา เขาอาจมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกับเรา เขาอาจจะคิดไม่ตรงกับเรา ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถกแถลงกันด้วยวิธีการที่เหมาะสม ไม่ใช่ไปบูลลี่หรือเบียดเบียนรังแกกัน แบบนั้นถือว่าเป็นอันตราย”

นายวสันต์ กล่าวว่า โลกออนไลน์เพิ่งมีมาไม่กี่ 10 ปี มีทั้งข้อดีและเสีย ข้อดีทำให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อีกมากมาย ทำให้เราสามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสีย สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องเรียนรู้สื่อสารในโลกออนไลน์ในทางที่เป็นคุณ โดยไม่เสนอข่าวปลอมหรือข่าวเท็จ ที่เรียกว่า Fake news ไม่ใช้สื่อเพื่อนำไปสู่การกลั่นแกล้งรังแกที่เรียกว่า Cyberbullying ไม่นำไปสู่การสร้างความเกลียดชังที่เรียกว่า Hate Speech ถ้าสื่อออนไลน์เต็มไปด้วย Hate Speech ก็จะนำไปสู่ความแตกแยกอย่างรุนแรงและอาจนำไปสู่การฆ่าฟันกันได้ถ้าสังคมเต็มไปด้วยความเกลียดโกรธ ซึ่งกันและกัน

นายวสันต์ กล่าวอีกว่า โซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์ทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักกลั่นกรองต้องพยายามที่จะหาแหล่งข่าวอื่นๆ มาเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลด้วย สมัยก่อนสื่อฯ อาชีพเขาจะช่วยกันกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร มีนักข่าว มีหัวหน้าข่าว มีโปรดิวเซอร์ มีคนคอยช่วยกันกรองข่าวว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง อะไรสำคัญ อะไรน่าสนใจ แต่ทุกวันนี้ทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อเองได้ ดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้รับสารโดยตรงจากใครต่อใครในโลกทั้งตัวจริงและตัวปลอม เมื่อรับข่าวมาแล้วเราจึงต้องกรองข้อมูลก่อน อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ และอย่ารับข่าวสารด้านเดียวอย่าฟังแต่เรื่องที่ถูกใจ แต่ควรจะฟังให้รอบด้านและหลากหลาย การเชื่ออะไรที่เร็วเกินไปก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจในทางที่ผิดได้

ทั้งนี้ ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกเชื้อชาติ ทุกพื้นเพ ต่างเป็นมนุษย์ที่มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญคืออย่าไปตีตราและเหมารวม หรือไปด้อยค่าคนอื่น อย่างเรื่องของการเหมารวมคนอีสาน ตนก็สังเกตมานาน เพราะบางครั้งละครก็สะท้อนภาพที่ออกไปในด้านดูถูกด้อยค่าของคนอีสาน เช่น คนอีสานจะต้องรับบทเป็นคนใช้ แต่จริงๆ แล้ว มีคนอีสานที่ประสบความสำเร็จที่เป็นผู้บริหาร เป็นนักการเมือง หรือเป็นที่ยอมรับ เป็นคนที่ขับเคลื่อนสังคมบ้านเราอีกมากมาย ดังนั้นอย่าไปด้อยค่า หรือว่าอย่าไปตีค่าของคนอื่นต่ำโดยเฉพาะทำในลักษณะเหมารวม

กรรมการ กสม. ยังฝากข้อเตือนใจการโพสต์หรือแสดงความเห็นในโลกโซเชียล ไม่ควรสื่อสารแค่เพื่อความสนุกหรือคะนองปาก หรือพูดด้วยทัศนคติด้อยค่าคนอื่น เพราะอาจจะเจอหลายข้อหาตามมาด้วย เช่น ข้อหาหมิ่นประมาท การนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อหาสร้างปัญหาความวุ่นวายปั่นป่วน เป็นต้น ดังนั้น สิ่งสำคัญเราจะต้องใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ ในโลกไซเบอร์นั้น เมื่อมีการสื่อสารหรือโพสต์ข้อมูลไปแล้ว ข้อมูลนั้นก็ยังคงอยู่ แม้ว่าคนพูดหรือโพสต์จะลบโพสต์หรือข้อมูลไปแล้วก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถเรียกข้อมูลกลับมาได้และสอบสวนจนทราบได้ว่าเป็นใคร ดังนั้นแม้จะใช้บัญชีอวตารก็ไม่อาจรอดไปได้

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง #คลับเฮ้าส์toxic #เหยียดอีสาน #สิทธิมนุษยชน

#ทุกคนมีความเท่าเทียม #อย่าด้อยค่าคนอีสาน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.