จังหวัดพท.นำร่องที่ได้รับฉีดวัคซีนสูงสุด ชลบุรีอันดับ 3

ฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ชลบุรีสูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ เข็มที่ 1 ครอบคลุม 84.4% เข็มที่ 2 ครอบคลุม 71.8%

มีรายงานฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข MOPH Immunization Center เรื่องการได้รับวัคซีนโควิด-19 สะสมในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-7 พ.ย. 64

อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร จากจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุอยู่ที่ 7,699,174 คน ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 8,510,321 คน ครอบคลุมร้อยละ 110.5 ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อยู่ที่ 6,736,266 คน ครอบคลุมร้อยละ 87.5

อันดับที่ 2 ภูเก็ต จากจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุอยู่ที่ 547,584 คน ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 446,543 คน ครอบคลุมร้อยละ 85.2 ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อยู่ที่ 435,764 คน ครอบคลุมร้อยละ 79.6

อันดับที่ 3 ชลบุรี จากจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงทุกกลุ่มอายุอยู่ที่ 2,047,621 คน ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อยู่ที่ 1,727,909 คน ครอบคลุมร้อยละ 84.4 ผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อยู่ที่ 1,470,115 ครอบคลุมร้อยละ 71.8

อย่างไรก็ดี จังหวัดชลบุรีมีแผนที่จะให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันเข้าสู่ความเป็น BLUE ZONE อย่างเต็มระบบ

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว #กทม #ภูเก็ต #ชลบุรี #ฉีดวัคซีน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.