กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องให้นักมวยไทยเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” สาขาศิลปะมวยไทย ครั้งแรก

มวยไทยปลื้ม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องให้นักมวยไทย เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะมวยไทย ครั้งแรก ภายใต้การผลักดันจากคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และเลขาธิการสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ นักมวยที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และครูมวยไทย เข้าพบ ส.ส. ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส. ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 และเลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ผลักดัน และสนับสนุนมวยไทย จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ โถงกลาง อาคารรัฐสภา

สำหรับตัวแทนจากสมาคมกีฬามวยไทยฯ ได้แก่ นายขจร พราวศรี อุปนายกสมาคมฯ, มีศักดิ์ รัฐกุล ประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฯ, ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ รองประธานสภามวยไทยโลกฯ ร่วมด้วย ครูมวยไทย อำนวย เกษบำรุง, ผศ.สุรัตน์ เสียงหล่อ, ว่าที่ร้อยโท ธีรวัฒน์ยิ้วยิ้ม และบรรดานักมวยไทยชื่อดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ, “ขาวผ่อง สิทธิชูชัย” นายทวี อัมพรมหา, “วันเผด็จ ศิษย์ครูหมาย” นาวาอากาศเอก ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร, “ก้องธรณี พยัคฆ์อรุณ” นายสุบิน เดชทิพย์ท่าไม้, “สำราญศักด์ เมืองสุรินทร์” นายสำราญศักด์ กริดรัมย์

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา  ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมาธิการกีฬา พร้อมที่จะช่วยเหลือคนในวงการกีฬาทุกด้าน โดยเฉพาะคนที่ได้รับความเดือดร้อน ยิ่งกีฬามวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทย เราต้องช่วยเหลือทุกด้าน

ดร. ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และเลขาธิการสภามวยไทยโลกในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “สืบเนื่องจากกีฬามวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติและเป็นศิลปะการต่อสู้ ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยทาง ส.ส. ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และคณะได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเรื่องไปที่กระทรวงวัฒนธรรม จนกีฬามวยไทยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย” ทำให้นักมวยไทยทุกคนมีเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมว่าในการชกมวยไทย อาจจะมีโอกาสได้รับการคัดลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวอย่างมากมายและเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงที่สุดในชีวิตนักกีฬา”

“การกระทำของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ทำให้คนในวงการมวยรู้สึกประทับใจอย่างมาก จึงต้องการมาแสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครั้งนี้ การที่นักมวยไทย จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ นั้นจะถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนไทยต่อไปในอนาคตข้างหน้า”

“สำหรับศิลปินแห่งชาติของไทย มีสาขาทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, วรรณศิลป์ และศิลปะสถาปัตยกรรม เพราะฉะนั้นการที่กีฬามวยไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสาขาของรางวัลศิลปินแห่งชาติถ่อเป็นเกียรติยศสูงสุดจริงๆ”

“บัวขาว บัญชาเมฆ” ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดัง เปิดใจว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ที่กีฬามวยไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งขาติในด้านกีฬามวย ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และสูงที่สุดสำหรับชีวิตของนักกีฬา ถ้ามีใครได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ มันจะถือได้ว่าสามารถสร้างเกียรติยศอย่างสูงที่สุดของชีวิตนักกีฬาคนหนึ่งจริงๆ”

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กระทรวงวัฒนธรรม #ศิลปินแห่งชาติ #ศิลปะมวยไทย #การกีฬา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.