ทส. ตรวจเยี่ยมเครือข่ายป่าชุมชน จ.ลำปาง พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับชุมชนบ้านต้นต้อง

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดลำปาง ณ ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมต้อนรับ ได้พบปะกับเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

โดยมีนายอ้วน ภูมิภาค ประธานป่าชุมชนบ้านต้นต้อง เป็นผู้แนะนำสถานที่และนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็นผู้กล่าวต้อนรับเลขานุการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน พร้อมด้วยกล้าและเมล็ดฟ้าทะลายโจรให้กับประธานป่าชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้าน  มอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและดับไฟป่า ปล่อยปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำของพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง  เยี่ยมนิทรรศการ บวชต้นไม้ และปลูกต้นยางนา ทั้งนี้ เลขานุการฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของป่าชุมชนในการเป็นแหล่งผลิตอาหารและประเด็นสำคัญ คือ การจัดการพื้นที่ป่าชุมชนในการผลิตและการกักเก็บคาร์บอนให้เป็นแหล่งรายได้ในอนาคต

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #เครือข่ายป่าชุมชน

#ธเนศพลธนบุณยวัฒน์ #ลำปาง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.