นายกเมืองพัทยาประชุมคณะผู้บริหารเสนอพิจารณาจัดวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 43 ปี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ครั้งที่ 11/2564 เสนอพิจารณาจัดวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 43 ปี

วันที่ 11 พ.ย. 2564 มีรายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ครั้งที่ 11/2564 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี คณะรองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา ผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยหารือเรื่องการติดตามงานด้านต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองพัทยา, หมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านปลอดโควิด-19 นำร่องชุมชนเกาะล้าน, การแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนกระทบภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว รวมทั้งการวัคซีนเด็กนักเรียน

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอพิจารณาเรื่องการจัดงานวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบปีที่ 43 ที่ดำเนินการโดยสำนักปลัดเมืองพัทยา ถือได้ว่าเป็นสำคัญวันหนึ่งหลังจากเมืองพัทยา ถูกยกฐานะให้เป็นเมืองปกครองพิเศษตาม พ.ร.บ. ราชการเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521

ทั้งนี้ ในทุกปีเมืองพัทยาจะมีการจัดกิจกรรมและทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานข้าราชการศาลาว่าการเมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ในการสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยาแห่งนี้ด้วย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#วันสถาปนาเมืองพัทยา #ครบรอบ43ปี #สนธยาคุณปลื้ม

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.