“อธิบดีกรมป่าไม้” มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ คทช. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) โดยมีนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซากการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการลักลอบตัดไม้มีค่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติต้องเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกัน การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้กำหนดส่งมอบพื้นที่ คทช. ให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดในต้นปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลได้มอบให้กับพี่น้องประชาชน และการแก้ไขปัญหากรณีต้นยางนาบนถนนสายลำพูน – เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้องให้ความรู้กับประชาชน และประสานการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำให้การดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมป่าไม้ที่ได้กำหนดไว้

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวในที่ประชุมว่า การปฏิบัติงานต้องทำงานกันเป็นทีม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากงานบางอย่างมีจำนวนบุคลากรน้อยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอายุมากขึ้น เช่น งานป้องกัน การทำงานจะต้องช่วยกันในภาพรวมและถือความสำคัญขององค์กรเป็นลำดับแรก

จากนั้นเวลา 06.30 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  ได้ทำการเปิดป้ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบปีประมาณ พ.ศ. 2564 และร่วมปลูกต้นสักในบริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จำนวน 1 ต้น

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กรมป่าไม้ #การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน #โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

#คทช #สุรชัยอจลบุญ #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.