อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสจป.ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน โดยมีนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วน

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นย้ำแนวทางในการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสามัคคีในการทำงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อยต้องร่วมมือกันในการทำงาน

3. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุตามตัวชี้วัด

4. การเตรียมความพร้อมในเรื่องไฟป่า ให้ทำงานร่วมกับเครือข่าย รสปท. ทสม. และป่าชุมชน

5. ติดตามเรื่องการออกใบอนุญาต คทช. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

6. การปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ

พร้อมกันนี้ อปม. ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการปลูกสร้างอาคารสำนักงานใหม่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานและแสดงความห่วงใยในการรักษาสุขภาพช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยก่อนกลับได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคารสำนักงานไว้เป็นที่ระลึกด้วย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กรมป่าไม้ #ลำปาง #สุรชัยอจลบุญ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.