“อานนท์ แสนน่าน” นำอดีตหมู่บ้านเสื้อแดง รับชาวบ้านมีวันนี้ได้ เพราะเดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 ส่งต่อถึง ร.10 ภายใต้โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

“อานนท์ แสนน่าน” นำอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงสร้างโคกหนองนา ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จาก ร.9 ถึง ร.10 สู้ภัยโควิด-19 ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่พวกตนชาวอดีตหมู่บ้านเสื้อแดง ได้ร่วมงานกับทาง ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ท่านได้แนะนำให้พวกเราทำการ “พลิกผืนนา สู่โคกหนองนาโมเดล” ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จาก ร.9 ถึง ร.10 จนทำให้ทุกวันนี้ “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” เกษตรกรมีรายได้สู้ภัย covid-19 มาตลอดแม้ว่าประเทศไทยและทั่วโลกจะเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแต่เกษตรกรก็สามารถอยู่ได้เพราะเรามีข้าว มีอาหาร และผลไม้อยู่ในโคกหนองนานำมาประกอบเป็นอาหารและนำไปจำหน่าย

“มีวันนี้เพราะพ่อสร้างเอาไว้ ให้พสกนิกรชาวไทยได้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” คืนความชุ่มชื้น ชื่นฉ่ำ ให้กับชีวิตเกษตรกรไทย “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว”

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า เราได้สร้าง “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้ “เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย” ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นต้นแบบแล้วกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ตามแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จาก ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” และตามแนวทางนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การบริหารของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลิกวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการเพื่อให้ประชาชนชาวเกษตรกร ได้ใช้เวลาว่างในช่วงนี้ทำการเกษตร ตามแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” โดยใช้วิธีการต่างๆ อาทิ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ กระเพรา ตะไคร้ มะเขือ พริก มะละกอ ฯลฯ  การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคนม โคเนื้อ และปลาน้ำจืด และทำการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกข้าว พร้อมปลูกต้นมะพร้าวเพื่อสร้างแบรนด์ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง #อานนท์แสนน่าน #เสกสกลอัตถาวงศ์ #ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#โคกหนองนาโมเดล #กรมการพัฒนาชุมชน #การเกษตรแบบผสมผสาน

#โครงการในพระราชดำริ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.