ผู้ประกอบการช็อก!! ศบค. มีมติเลื่อนเปิดสถานบันเทิงเป็น 15 ม.ค. 65

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 18/2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานมีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร

โดยมีการปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 7 จังหวัด ลดลงเหลือ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา โดยกำหนดเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 23.00-03.00 น. ไปอีก 15 วัน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ส่วนจันทบุรี ไปเป็นพื้นที่ควบควมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) ขณะที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 39 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จำนวน 23 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จำนวน 5 จังหวัด พื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) จำนวน 4 จังหวัด

นอกจากนี้ ศบค. ยังมีมติให้ปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และเห็นชอบเลื่อนการเปิดบริการจากแผนเดิมวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 15 มกราคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการความพร้อมและประเมินสถานการณ์การระบาด มีการมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค. กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง ปรับปรุงร้านตามเงื่อนไข ดังนี้

1. ปรับปรุงพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทสะดวก และบุคคลภายในได้รับวัคซีนครบโดสแล้วทุกคน

2. สถานที่บันเทิงต้องผ่านการประเมินจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อตามหลักการของมาตรการป้องกันโรคที่ได้กำหนดไว้

3. สถานบันเทิงต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

4. หากเกิดคลัสเตอร์ระบาด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะติดตามและพิจารณาให้ปิดบริการ

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ศบค #เลื่อนเปิดสถานบันเทิง #การปรับลดพื้นที่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.