์News & Talk : สัมภาษณ์ Aaron Purser/มุมมอง-เชิญชวนท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม

สัมภาษณ์ Aaron Purser นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ วัย 35 ปี กับประเด็น : มุมมอง-เชิญชวนท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

Aaron Purser กล่าวถึงความประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ อาทิ วัดวาอาราม ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณีของชาวล้านนา หรือที่เรียกว่า “ประเพณียี่เป็ง” ที่จะจัดขึ้นในวันลอยกระทง รวมทั้งมีการเชิญชวนมาท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ด้วย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงใหม่ #การท่องเที่ยว #ประเพณียี่เป็ง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.