News & Talk : สโมสร เชียงใหม่ คันทรี่ Chiangmai Country (ควายเผือกล้านนา)

สัมภาษณ์ : คุณสุกัญญา สุขมามอญ (มาดามญา) ประธานสโมสร เชียงใหม่ คันทรี่ Chiangmai Country (ควายเผือกล้านนา) และ อ.อภิชาติ โมสิกะ (โค้ชโม) หัวหน้าผู้ฝึกสอน เชียงใหม่ คันทรี่

ในประเด็น : การผลักดันทีมฟุตบอลสโมสร เชียงใหม่ คันทรี่ Chiangmai Country (ควายเผือกล้านนา) ขึ้นสู่ T3

ดำเนินรายการโดย : อาจารย์รัชฏะ สมรทินกร

มาดามญา หรือคุณสุกัญญา สุขมามอญ ประธานสโมสรฟุตบอล กล่าวถึงสโมสร เชียงใหม่ คันทรี่ Chiangmai Country (ควายเผือกล้านนา) ว่า ทางสโมสรพร้อมให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอลให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนายกระดับการเล่นสู่ระดับอาชีพและพร้อมให้การสนับสนุนทีมสู่ระดับสูงสุดของประเทศด้วย

ส่วน อ.อภิชาติ โมสิกะ (โค้ชโม) หัวหน้าผู้ฝึกสอน เชียงใหม่ คันทรี ได้กล่าวถึง แนวทางการสอน เทคนิค และการฝึกสมรรถภาพของทีมให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งผลักดันทีมฟุตบอลสโมสร เชียงใหม่ คันทรี่ Chiangmai Country (ควายเผือกล้านนา) ขึ้นสู่ T3

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สโมสรเชียงใหม่คันทรี่ #ควายเผือกล้านนา #ฟุตบอล

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.