News & Talk : เที่ยววัดพระธาตุดอยคำ /นมัสการหลวงพ่อทันใจ จ.เชียงใหม่ /พระครูสุนทรเจติยารักษ์

เที่ยววัดพระธาตุดอยคำ พร้อมนมัสการหลวงพ่อทันใจ จ.เชียงใหม่ I พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (ครูบาพิณ)

สัมภาษณ์ : พระครูสุนทรเจติยารักษ์ (ครูบาพิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ

ดำเนินรายการโดย : อาจารย์รัชฏะ สมรทินกร

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อยู่บนภูเขาด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี และประดิษฐานองค์เจดีย์ “พระธาตุดอยคำ” ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสาย

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ (ครูบาพิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วัดพระธาตุดอยคำนอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามยังเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งโด่งดังในฐานะของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยบันดาลความปรารถนาให้เป็นจริง รวมทั้งผู้คนนิยมเดินทางมาขอพรในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ และการบนบานสานกล่าวขอโชคลาภหรือการเสี่ยงดวง โดยเมื่อได้ผลสำเร็จสมดังที่ตั้งใจก็มักจะถวายดอกมะลิเพื่อเป็นการแก้บน

 #NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#วัดพระธาตุดอยคำ #พระครูสุนทรเจติยารักษ์ #ครูบาพิณ

#หลวงพ่อทันใจ #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.