สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาโลกตั้ง “ศุกรีย์” เป็นผู้แทนประจำประเทศไทย

สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และมหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) แต่งตั้งนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประจำประเทศไทย

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือแจ้งเรื่องการแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนประจำประเทศไทยของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และมหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และมหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) ในการเผยแพร่กิจกรรมด้านการกีฬาชนิดต่างๆ ของภาคีเครือข่ายสมาชิกของสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความนิยมให้ชนิดกีฬาใหม่ๆ ได้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มกีฬาของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่นิยมในหมู่เด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่ 

สำหรับสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) มีการจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 และมีที่ทำการอยู่ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคณะกรรมการบริหารจากภาคีเครือข่ายในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านกีฬาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อีกทั้งยังได้ขยายฐานทางด้านการศึกษาในรูปแบบการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาขึ้นในเมืองจี้หนาน มณฑลชานตุง ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ชื่อว่า World Sports University (เวิลด์ สปอร์ต ยูนิเวอร์ซิตี้) หรือมหาวิทยาลัยการกีฬาโลก ซึ่งเปิดการเรียนการสอนทั้งในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยด้วยหลักสูตรทางด้านกีฬา อาทิ ศิลปการป้องกันตัว กีฬาอีสปอร์ต และการบริหารการจัดการกีฬา โดยมีนักศึกษาจากเมืองในมณฑลต่างๆ เข้าศึกษา

ทั้งนี้สำนักงานผู้แทนประจำประเทศไทยของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และมหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) จะตั้งอยูที่ ชั้น 3 ไอทีสแควร์ หลักสี่ กทม.

“รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ทาง สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (General Association of Asia Pacific Sports Federations) และมหาวิทยาลัยการกีฬาโลก (World Sports University) แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนประจำประเทศไทย ซึ่งจะพยายามทำหน้านี้ และทำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เผยแพร่กีฬาของเครือข่ายและกิจกรรมต่างๆ”

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การกีฬา #สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค #มหาวิทยาลัยการกีฬาโลก

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.