การลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยและบริษัท Color Ocean จำกัด ณ เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยและบริษัท Color Ocean จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ โดยมีศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

– ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

– ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

– ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

– ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 – ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก 1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

โดยผู้เข้าร่วมงานจะลงทะเบียนบริเวณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ และพร้อมกันลงสู่เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ และเริ่มออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเอเชียทีค ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการชมทัศนียภาพยามค่ำคืนพร้อมนำเสนอวิดีทัศน์แนะนำสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยและบริษัท Color Ocean จำกัด รวมทั้งมีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ขอบคุณข้อมูล/ภาพจาก : วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ #ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่

#สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย #วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

#บริษัทColorOceanจำกัด

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.