พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ จ.เชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษาไตรมาสณวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9 นาฬิกา 39 น.

โดยมีพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธัญญา เนติธรรมคุณ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นางรุ่งนภา วัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอิศเรศ สิทธิโรจน กุล ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ และผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมพิธี ได้รวบรวมจตุปัจจัยเป็นเงิน 3,333,910 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาท)

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กฐินพระราชทาน #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.