ศรีสะเกษเดินหน้าเจ้าภาพจัด “ปันจักสีลัต” ชิงแชมป์ ปทท. 2 รายการ<

ปันจักสีลัต จับมือ จังหวัดศรีสะเกษ และ มกช.ศรีสะเกษ เดินหน้าจัดศึก 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคมนี้ แข่งระบบแบบปิดเพื่อหาช้างเผือกสู่ทีมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก เขี้ยวแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่ปงระเทศไทย และนายนักรบ ทองแดง ประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่ปงระเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับทางสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ และ มกช.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-22 ธ.ค. 2564 และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 23-30 ธ.ค. 2564 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายนักรบ ทองแดง ประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่ปงระเทศไทยเปิดเผยว่า สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ และ มกช. ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน โดยสมาคมฯ จะดำเนินการจัดการแข่งขันแบบระบบปิดไม่มีผู้ชมในสนาม พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และมีเอกสารยืนยันผ่านการฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน

“การแข่งขันในครั้งนี้สมาคมฯ มุ่งหวังว่าจะค้นพบนักกีฬาที่มีความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขันประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการนี้ เพื่อที่จได้มาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในรายการนานาชาติต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการถ่ายทอด (Live) การแข่งขันผ่านทาง Facebook เฟซบุ๊กแฟนเพจ ของสมาคมฯ ให้ชมตลอดทั้งวัน”

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต #ศรีสะเกษ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ศรีสะเกษเดินหน้าเจ้าภาพจัด “ปันจักสีลัต” ชิงแชมป์ ปทท. 2 รายการ

ปันจักสีลัต จับมือ จังหวัดศรีสะเกษ และ มกช.ศรีสะเกษ เดินหน้าจัดศึก 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคมนี้ แข่งระบบแบบปิดเพื่อหาช้างเผือกสู่ทีมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก เขี้ยวแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่ปงระเทศไทย และนายนักรบ ทองแดง ประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่ปงระเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอก สุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับทางสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ และ มกช.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15-22 ธ.ค. 2564 และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 23-30 ธ.ค. 2564 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

นายนักรบ ทองแดง ประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่ปงระเทศไทยเปิดเผยว่า สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ และ มกช. ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน โดยสมาคมฯ จะดำเนินการจัดการแข่งขันแบบระบบปิดไม่มีผู้ชมในสนาม พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม และมีเอกสารยืนยันผ่านการฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน

“การแข่งขันในครั้งนี้สมาคมฯ มุ่งหวังว่าจะค้นพบนักกีฬาที่มีความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขันประสบความสำเร็จในการแข่งขันรายการนี้ เพื่อที่จได้มาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในรายการนานาชาติต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการถ่ายทอด (Live) การแข่งขันผ่านทาง Facebook เฟซบุ๊กแฟนเพจ ของสมาคมฯ ให้ชมตลอดทั้งวัน”

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต #ศรีสะเกษ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด