สสปน. จัดโครงการ “MICE Business Roadshow เส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera” ภายใต้โครงการ CVTEC ในพื้นที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ทีค ซีรีย์ บูทีค รีสอร์ท จังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อเนก นุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นายอดุลชัย รักดำ เลขาธิการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และนางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ได้ต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิก สทท. เข้าร่วมโครงการ MICE Business Roadshows เส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera ภายใต้โครงการ  CVTEC ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งนำโดยนายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ผู้ช่วยประธาน สทท.

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสำรวจเส้นทางไมซ์ ณ ชุมชนแสนคำ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง การร่วมกิจกรรม Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ส่วนกลางกับผู้ประกอบการไมซ์ จากนั้นมีการเยี่ยมชมบูธ Business Matching และสินค้าชุมชน รวมทั้งร่วมกิจกรรม Dinner Talk เสวนาในหัวข้อ “มุมมองและโอกาสผู้ประกอบการไมซ์บนเส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera” โดยสมาคมท่องเที่ยว หอการค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ การจัดโครงการ “MICE  Business Roadshow เส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera”ภายใต้โครงการ  CVTEC ซึ่งมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการไมซ์จากส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดระยอง บนเส้นทางเชื่อมโยง Eastern Coastal Economic Rivera ก่อให้เกิดการส่งเสริมเส้นทางไมซ์ โดยเป็นการสำรวจเพื่อโปรโมทเส้นทางไมซ์บนเส้นทางทั้ง 4 จังหวัด นำสู่การจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการขายให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมาทำกิจกรรมบนเส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สทท #สสปน #ผู้ประกอบการไมซ์ #โครงการMICEBusinessRoadshows

#การท่องเที่ยว #ระยอง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.