เชียงใหม่ ชวนเที่ยวงาน “สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา” ประจำปี 2564 ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพญามังราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีเดือนยี่เป็งล้านนา ถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพญามังราย

โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จะมีกิจกรรมดังนี้

– การแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ผางประทีบ (พระเจ้า 5 องค์)

– กาดหมั้วครัวฮอม (ตลาดอาหารพื้นเมือง)

– การประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง

– การแข่งขันการขัดราชวัตร

– การแข่งขันตีกลองมองเชิง-ฟ้อนก๋ายลาย

– สาธิตการจุดบอกไฟลูกหนู จำนวน 100 ลูก (ประทัดลูกหนู)

– การแข่งขัน ค่าวอ่ำ กำเมือง

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.