เมืองพัทยาเตรียมงานวันสถาปนาเมืองพัทยาครบ 43 ปี 29 พ.ย. 2564

สำนักปลัดเมืองพัทยาวางรูปแบบแจงรายละเอียดการทำงานเตรียมความพร้อมวันสถาปนาเมืองพัทยาครบ 43 ปี 29 พ.ย.นี้

ตามที่มติประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ครั้งที่ 11/2564 ที่ผ่านมาได้ พิจารณาหารือและมอบหมายให้สำนักปลัดเมืองพัทยาดำเนินการเรื่องการจัดงานวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบปีที่ 43 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นี้นั้น

ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 เมืองพัทยาได้มีการจัดประชุมเตรียมคาวมพร้อมการวางรูปแบบการจัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเมืองพัทยา โดยนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ได้เรียกตัวแทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการ

วันสถาปนาเมืองพัทยาเป็นสำคัญวันหนึ่ง หลังจากเมืองพัทยาถูกยกฐานะให้เป็นเมืองปกครองพิเศษตาม พ.ร.บ.ราชการเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 เมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปี และยังเพื่อระลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ในการสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยาแห่งนี้

ทั้งนี้ ในที่ทุกปีเมืองพัทยาจะมีการจัดกิจกรรมและทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานข้าราชการศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยในปีนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องของการรักษามาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

โดยพิธีการจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำศาลาว่าการเมืองพัทยา พิธีวางพวงมาลัยหน้ารูปปั้นนายปริญญา ชวลิตธำรง การเปิดวิดีทัศน์นำเสนอข้อมูลและประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามพิธีสงฆ์จากพระเถรานุเถระจำนวน 9 รูป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#พัทยา #วันสถาปนาเมืองพัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.