จังหวัดเชียงรายจัดนิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย” เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติ ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 ที่วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายเสริฐ  ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวัชรากร นาคทองกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมเปิดกิจกรรมนิทรรศการ “เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้ วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน” โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการครั้งนี้ พร้อมด้วยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชื่อม รัด มัด ร้อย ตลอดจนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เทศบาลตำบลบ้านแซว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน  ซึ่งเป็นนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้วิธีการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาของชาวเชียงแสนกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ

สำหรับกิจกรรม“เชื่อม รัด วัฒนธรรม มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรม ปกป้องธรรมชาติ พื้นที่เขตเมืองเก่าเชียงแสน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตและเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงแสน ประกอบด้วยฐาน “ตัด แต่ง แป๋ง ลาย” ตัดกระดาษรูปต่างๆ เช่น พระธาตุ ปราสาท พญานาค ตุงฐาน “จัด แต่ง แป๋ง ดา” ทำเครื่องสักการะไหว้ พระธาตุ เช่น ทำสวยดอก สวยกาบ ทำดอกผึ้ง ฐาน “มัด ฝ้าย ใย ตุง” การทำตุงใยแมงมุมจากฝ้ายหลากสีเพื่อเป็นเครื่อง “อารักษ์เมือง” และทำหน้าที่เป็นสื่อในการเรียนรู้คุณค่าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาและเมืองเก่าเชียงแสน

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ เชื่อม รัด มัด ร้อย เรียนรู้วัฒนธรรมปกป้องธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การแสดงความสร้างสรรค์ การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชียงแสน ระบบนิเวศ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทำให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงแสน #เชียงราย #วัฒนธรรม #ธรรมชาติ #นิทรรศการเชื่อมรัดมัดร้อย

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.