พัทยาพลิกโฉมจัดการต้นไม้ใหญ่สร้างพื้นที่เขียวในเมืองท่องเที่ยว ด้วยศาสตร์รุกขกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

เมืองพัทยาสร้างความร่วมมือพลิกโฉมการจัดการต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวในเมืองท่องเที่ยว นำร่องเป็นต้นแบบให้ที่อื่นด้วยศาสตร์รุกขกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2564 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา น.ส.ช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง นายนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และนายยศพล บุญสม ผู้ก่อตั้งกลุ่ม We Park ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดการต้นไม้ใหญ่และภูมิทัศน์เมืองพัทยา โดยมี ผู้บริหารเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมือพัทยา คณะทำงานเครือข่ายต้นไม้ในเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตามที่เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวชายหาดพัทยา โดยได้ร่วมภาคีฝ่ายดูแลต้นไม้พื้นที่ต้นแบบชายหาดพัทยา ตามนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตคนด้วยสิ่งแวดล้อมดึงศาสตร์รุกขกรรมและภูมิสภาปัตยกรรมมาสร้างมาตราฐานการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเมืองและพื้นที่สีเขียวสาธารณะร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและสมาคมวิชาชีพ ประกอบด้วยเครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยสมาคมรุกขกรรมไทย และมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ (กลุ่มบิ๊กทรี) ร่วมกันดำเนินการ

ในครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวความร่วมมือที่ดีจากการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาทางออกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติจามบริบทเมืองพัทยาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชายหาดเมืองพัทยา ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ด้านรุกขกรรมเพื่อการจัดการต้นไม้ใหญ่และภูมิทัศน์จัดทำการสำรวจต้นไม้ริมชายหาดและต้นไม้ในเมืองพัทยาตามหลักวิชาการและร่วมกับภูมิสถาปนิกจัดประชุมระดมความคิดเห็นประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองพัทยาเพื่อความยั่งยืน 

โดย นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ในพื้นที่นำร่องร่วมกันพบว่าไม่มีต้นไม้ที่ต้องโค่นทิ้งหรือทำลายทิ้งแม้แต่ต้นเดียว เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการที่เป็นสากล สำหรับการนำองค์ความรู้ด้านรุจศาสตร์และภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการจัดการพื้นที่เพื่อออกแบบภูมิทัศน์ที่เหมาะสมรักษาสิ่งที่ดีปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ขาดให้เกิดเอกลักษณ์ความสวยงามลดภาระการดูแลระยะยาวให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อรองรับการเติบโตในการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามเป้าหมายของ EEC บนพื้นฐานของการคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ในเขตประกาศการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมมือกับภาคประชาชนและสมาคมวิชาชีพในการนำองค์ความรู้ทั้งด้านรุกขกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง

ถือเป็นวางแนวทางในการดูแลรักษาต้นไม้และการออกแบบพื้นที่ชายหาดให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ของประชาชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากความร่วมมือถือว่าได้ผลออกมาดีและจะนำร่องเป็นต้นแบบด้านการจัดการต้นไม้ในเมืองท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวหรือจังหวัดอื่นๆ ต่อไป เหมือนการนำร่องมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 เมืองพัทยาที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#พื้นที่สีเขียว #ต้นไม้ในเมือง #ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวชายหาด #พัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.