พัทยาเตรียมจัดเวิร์ดช็อปเสริมเขี้ยวเล็บการท่องเที่ยวชุมชน

ท่องเที่ยวฯ ชลบุรี-อบจ.ชลบุรี เลือกพัทยาเตรียมจัดเวิร์ดช็อปเสริมเขี้ยวเล็บการท่องเที่ยวชุมชน

ท่องเที่ยวฯชลบุรี-อบจ.ชลบุรี เลือกพัทยาเตรียมสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชลบุรี วันที่ 22-26 พ.ย. 2564 ที่พัทยา

มีรายงานว่า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมจัดสัมมนาฝึกอบรมโครงการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยเลือกใช้ห้องประชุมโรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องด้วยมีความปลอดภัยด้านมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่าไวรัสโควิด-19 ด้วยสัญลักษณ์ SHA Plus มาตรการด้านสุขอนามัยที่ดีเพื่อนักท่องเที่ยว

ในกิจกรรมจะเป็นการอบรมเชิงสัมมนาเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร โดยแบ่งการทำกิจกรรมย่อยออกตลอด 4 วันที่จัดกิจกรรม ซึ่งแต่ละวันจะมีการอบรมในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ท่องเที่ยวชุมชน #พัทยา #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.