เชียงราย เตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยว “Blooming Chiang Rai” กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสันชัน จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และนายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นายภาณุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นำทีมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ “Blooming Chiang rai” หรือ “บานสะพรั่ง ณ เชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได้รับวัคซีนแล้ว 58.90 เปอร์เซ็นต์ และก่อนถึงวันที่ 1 ธันวาคมนี้จะมีวัคซีนถึงประชาชนมากกว่า 70% แน่นอน โดยทางจังหวัดได้กำหนดพื้นที่ Blue Zone รองรับ 11 อำเภอ (อ.เมือง แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เวียงแก่น เทิง แม่สรวย พาน เวียงป่าเป้า) ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด

จังหวัดเชียงรายจึงได้มีความพร้อมในความปลอดภัยและพร้อมรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งในด้านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (covid free setting) ในจังหวัดเชียงราย มีผู้ประกอบการสนใจและร่วมลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,435 ราย และผ่านตามเกณฑ์ประมาณร้อยละ 50 และอีกที่เหลือก็ได้ดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนที่จะดำเนินการเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป้าหมาย covid free setting จะต้องทำในทุกแห่งทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม สถานที่พักที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม รวมไปถึงร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่น มหกรรมดอกไม้อาเซียน ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 ณ สวนไม้งามริม และยังกระจายการจัดมหกรรมดอกไม้อีก 4 แห่ง คือ อำเภอเทิง, พาน, แม่สรวย, เชียงของ ซึ่งจะมีเอกลักษณ์รูปแบบของงานแตกต่างกันไปและงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง 9 มกราคม 2565 ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย

สำหรับงาน “Blooming Chiangrai” หรือ “บานสะพรั่ง เชียงราย”ภายใต้ความหมายและแนวคิด ความเบ่งบาน เบิกบานตระการตาของดอกไม้งามเมืองเหนือ ดอกไม้เมืองหนาว วิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2564 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) โดยจะจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเชียงรายและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#BloomingChiangRai #บานสะพรั่งเชียงราย #การท่องเที่ยว

#กระตุ้นเศรษฐกิจ #พื้นที่BlueZone #เชียงราย #ภาณุมาสปัญญามงคล

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.