เชียงใหม่ เชิญชวนท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา ในกิจกรรม “ผางประทีปบูชา ลำน้ำปิงยี่เป็ง”

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา กิจกรรมผางประทีปบูชา ลำน้ำปิงยี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-20 พฤศจิกายน 2564 ณ ริมแม่น้ำปิงสวนสาธารณะตลาดต้นลำใย โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อม ทกจ.กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และหน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ในการนี้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พล.ต.ต.ประชา รัตนพันธ์ นายกสมาคม พร้อมกรรมการบริหาร และสมาชิก ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ล้านนา #เชียงใหม่ #ผางประทีปบูชา #ลำน้ำปิง #ยี่เป็ง #การท่องเที่ยว

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.