โรงเรียนวิบูลวิทยา จังหวัดระยอง ดึง MTC ให้ความรู้ครู-นร.ป้องกันตัวห่างไกลโควิด-19

โรงเรียนวิบูลวิทยา จังหวัดระยอง ดึง MTC ร่วมสร้างความเข้มแข็งทางความรู้ด้านสาธารณสุขให้คณะครูและนักเรียน

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกระบบการขับเคลื่อนในประเทศต้องหยุดชะงัก รวมทั้งภาคการศึกษาที่โรงเรียนและสถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิถีใหม่แบบ New Normal หลังมีการผ่อนคลายให้เปิดการเรียนการสอนได้นั้น

มีรายงานว่า โรงเรียนวิบูลวิทยา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้สร้างองค์ความรู้ให้คณะครูและเด็กนักเรียน ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมสาธารณสุข การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโควิด-19 รวมทั้งวิธีการรักษา และวิธีการด้านการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้ตนเองและครอบครัว

ทั้งนี้ การอบรมให้ความรู้ดังกล่าวมี นายจิรวุฒิ พงพินิท กรรมการผู้จัดการ บจก.โมจิ ทรีคอนเน็คชั่น ซึ่งเป็นผู้คลุกคลีและปฏิบัติงานธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยา เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ระยอง #เปิดเรียน #ป้องกันโควิด

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.