กลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงศ์อมาตย์ที่ร่วมกันออกเรือเก็บขยะกระทงเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาขอบคุณความร่วมมือกลุ่มประมงพื้นบ้านร่วมขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเก็บขยะกระทงกลางทะเลวันพระจันทร์เต็มดวง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในงานเทศกาลวันลอยกระทงเมืองพัทยาปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงศ์อมาตย์ที่ร่วมกันออกเรือเก็บขยะกระทงในทะเลวันนี้

ทั้งนี้ เมืองพัทยากำลังขับเคลื่อนการพัฒนาสู่แนวทาง NEO Pattaya ศูนย์กลางเศรษฐกิจเขตพื้นที่พิเศษ EEC ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองพัทยาอย่างมีส่วนร่วม

ซึ่งนอกจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาได้ส่งเสริมไปจะควบคู่กับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการพัฒนาเมืองพัทยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กิจกรรม ต้องขอบคุณชาวบ้านกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงศ์อมาตย์ที่มาส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดที่ดีให้กับงานลอยกระทงเมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงศ์อมาตย์ #NEOPattaya

#เศรษฐกิจเขตพื้นที่พิเศษ #EEC #พัทยา #การท่องเที่ยว

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.