“วราวุธ” เป็นประธานเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 ระดมแนวคิดลดคาร์บอน

ทส. เปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum  รุ่น 1 เวทีของผู้นำ เพื่อรวมพลังความคิด หยุดวิกฤติโลกร้อน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวถึงบทบาทนำของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เวทีโลกและเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live : CAA Climate Action Academy และ Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยเปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2564 เป็นช่วงเวลาสำคัญที่นานาประเทศได้ต่างพร้อมใจกันประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโลกไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ตามเจตนารมณ์ของความตกลงปารีส ที่ประชาคมโลกได้กำหนดไว้ภายหลัง ค.ศ. 2050 เพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มเกิน 1.5-2 องศาเซลเซียล

ซึ่งสำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยประกาศเป้าหมาย Carbon Neutrality ในเวทีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและเดินทางไปประกาศความมุ่งมั่นของประเทศไทยในเวที COP 26 ด้วยตัวเอง ดังนั้น การขับเคลื่อนการดำเนินงานสำหรับประเทศไทยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมและอาศัยความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

โครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคีเครือข่ายชั้นนำภาครัฐและเอกชนของประเทศเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำระดับประเทศทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดและประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนตามความตกลงปารีส ภายใต้  2 วัตถุประสงค์หลัก คือ

1) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความสำคัญของการดำเนินงานลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง (Climate Action Literacy) และการสื่อสารแลกเปลี่ยนแนวคิด 

2) การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้นำภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อนพร้อมสื่อสารสู่สังคมไทยและต่างประเทศ (Climate Action Communication) เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต

โดยภายในงานมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย ดร. ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนในองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ Co-Founder และ Chief Executive Officer Environmental Education Center Thailand  ได้ร่วมกันเปิดมุมมองและแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “ผู้นำกับบทบาทและความใส่ใจในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ”  ในครั้งนี้ด้วย

#การเมือง #TheFLOWsข่าวสาร #Theflowsthailand.com

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #วราวุธศิลปอาชา

#โครงการClimateActionLeadersForumรุ่น1 #ลดโลกร้อน #ลดคาร์บอน

#ก๊าซเรือนกระจก #CarbonNeutrality #สภาพภูมิอากาศ

 316 total views,  2 views today

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น