สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาส่งเจ้าหน้าที่เก็บขยะกระทงชายหาดพัทยาได้ 7.3 ตัน

ตามที่เมืองพัทยาจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564 บริเวณชายหาดพัทยากลาง ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาช่วงดึกที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีสีสันนั้น

ล่าสุด เช้ามืดวันที่ 20 พ.ย. 2564 มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา โดยนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้จัดกำลังลงพื้นที่เก็บขยะตลอดแนวชายหาดเมืองพัทยา ตามนโยบาย “สะอาดก่อนสว่าง” ที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้วางวิสัยทัศน์ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยว

นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ให้ข้อมูลด้วยว่าในปีนี้เจ้าหน้าที่ได้วางแผนในการจัดการเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่จัดกิจกรรมงานลอยกระทงเมืองพัทยา ซึ่งสามารถจัดเก็บขยะในเช้าวันนี้ได้รวมทั้งหมด 7.3 ตัน ก่อนเข้าสู่ระบบการจัดการขยะของเมืองพัทยาต่อไป

ทั้งนี้ ในงานลอยกระทงปีนี้ได้กำลังเสริมจากพี่น้องกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าววงศ์อมาตย์ ที่ร่วมกับทางเมืองพัทยานำเรือออกเก็บขยะกระทงกลางทะเล ซึ่งถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่น่าชื่นชมที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองพัทยาด้วยการเอาใจใส่ในเรื่องของการรักษาธรรมชาติของทะเล ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของเมืองพัทยา

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา #สะอาดก่อนสว่าง #สนธยาคุณปลื้ม

#งานลอยกระทง #พัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.