“ชาวเกาะล้าน” หวั่น “อีสวอเตอร์” หมดสัญญา นายกเมืองพัทยาเร่งจัดการไม่ให้เกิดปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค

นายกเมืองพัทยารับปากเร่งดำเนินการจัดการไม่ให้เกิดปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคบนเกาะล้าน หลังชาวเกาะล้านหวั่นอีสวอเตอร์หมดสัญญาแล้วจะมีผลกระทบ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ กับพี่น้องประชาชนชาวเกาะล้าน ทางกลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างเกาะล้านได้สอบถามถึงเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีความว่าเมื่ออีสวอเตอร์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบจัดการน้ำบนเกาะใกล้จะหมดสัญญากับทางเมืองพัทยาเร็วๆ นี้ จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ทั้งนี้ จึงได้อธิบายชี้แจงไปว่า เมืองพัทยาได้วางแนวทางการพัฒนา NEO Koh Larn เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย NEO Pattaya ที่ยกระดับให้เมืองพัทยาเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่ง EEC เมืองพัทยาได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาที่ดีบนเกาะล้านมาโดยตลอด และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บนเกาะล้านเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในอีกหลายโครงการที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความกังวลของชาวบ้านเกาะล้านต่อเรื่องระบบน้ำอุปโภคและน้ำบริโภคที่อีสวอเตอร์กำลังจะหมดสัญญานั้น ทางเมืองพัทยาได้ทำการวางแผนหาแนวทางสร้างความยั่งยืนในเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคบนเกาะล้านอยู่แล้ว โดยได้ประสานงานพูดคุยหารือถึงแนวทางต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและส่งผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะเร่งประสานงานติดตามเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยเช่นกัน

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สนธยาคุณปลื้ม #อีสวอเตอร์ #ผู้ประกอบการรถรับจ้าง

#แนวทางการพัฒนาNEOKohLarn #NEOPattaya

#EEC #พัทยา #เกาะล้าน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.