เครือทองบูรพา FWD เลือกไดอาน่า พัทยา จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร

อุ่นใจในบริการ! เครือทองบูรพา FWD Insurance 30 ชีวิต เลือกความมั่นใจในมาตรฐานด้านสุขอนามัย เปิดห้องประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จับสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2564 มีรายงานว่า ที่โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี เครือทองบูรพา FWD Insurance โดยนางศิริพร สวิงคูณ ประธานบริหารกลุ่มเครือทองบูรพา FWD Insurance ได้จัดสัมมนาอบรมเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่มเครือทองบูรพา FWD Insurance

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน FWD Insurance The Final Stretch 2021 FED THONGBURAPHA โดยใช้ห้องประชุมจักรเทพพิมาน 1 ที่มีมาตรฐานที่ดีด้านสุขอนามัยสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยสัญลักษณ์ SHA Plus+ ที่ยืนยันความปลอดภัยจากจากแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การสัมมนาอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มครือทองบูรพา FWD Insurance ดังกล่าว มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน นอกจากมาตรการในห้องประชุมและสัมมนา ยังได้วางระบบการป้องกันด้านสาธารณสุขและลดความเสี่ยงในช่วงพักเบรกและช่วงพักรับประทานอาหารซึ่งเป็นไปตามแนวทางของภาครัฐที่เน้นย้ำให้ความสำคัญ

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เครือทองบูรพา #FWD #ไดอาน่าการ์เด้นรีสอร์ทพัทยา

#พัทยา #มาตรฐานSHAPlus

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.