ข่าวดี!! สถานทูตสหรัฐฯ เผยวัคซีน “โมเดอร์นา” 1 ล้านโดส ลอตที่ 2 ถึงไทยแล้ว!!

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดเผยว่า วัคซีนโมเดอร์นาที่สหรัฐอเมริกาบริจาคให้ประมาณ 1 ล้านโดส ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่าน เพจเฟซบุ๊ก U.S.Embassy Bangkok โดยระบุว่า วัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ที่สหรัฐฯ มอบให้ไทยเดินทางมาถึงแล้ว #FriendsPartnersAllies

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา ที่สหรัฐฯ บริจาคให้ไทยนั้นเป็นรูปแบบสัญญารัฐต่อรัฐกับกรมควบคุมโรค ซึ่งต้องลงนามร่วมกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามนำวัคซีนบริจาคไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งนี้ การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาเกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐฯ ได้บริจาควัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ชนิด mRNA ให้ไทย จำนวน 1,503,450 โดส ทำให้จำนวนวัคซีนที่สหรัฐฯ บริจาคให้กับไทยขณะนี้มียอดรวมประมาณ 2.5 ล้านโดส ซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย #วัคซีนโมเดอร์นา

#FriendsPartnersAllies

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.