“ทูตฝรั่งเศส” เยือนเชียงราย ร่วมหารือผู้ว่าฯ ในประเด็นเศรษฐกิจ-ความมั่นคงตามแนวชายแดน

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เดินทางพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายตีแยรี มาตู (H.E.Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2564

นายตีแยรี มาตู (H.E.Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ซ้าย)
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ขวา)

ในการนี้ ได้ร่วมหารือถึงประเด็นเศรษฐกิจของจังหวัด ความมั่นคงตามแนวชายแดนชุมชนฝรั่งเศสในจังหวัดเชียงราย ผลกระทบจากการปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด และความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างสถาบันในจังหวัดเชียงรายและประเทศฝรั่งเศส

โอกาสนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวเชิญชวนชาวฝรั่งเศสเดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์ด้านชาติพันธุ์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน ไทย-ลาว-เมียนมา โดยผ่านจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง มีบริการที่พักโรงแรมที่มีมาตรฐาน ที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาวนี้

ข้อมูล/ภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เศรษฐกิจ #ความมั่นคงตามแนวชายแดนชุมชน #การท่องเที่ยว #ภาสกรบุญญลักษม์ #เชียงราย

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.