ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ ทสจ. เชียงใหม่ จัดทำโครงการประสานความร่วมมือในการบริหารการจัดการไฟป่า

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ ทสจ. เชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการประสานความร่วมมือในการบริหารการจัดการไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยประสานความร่วมมือกับทางผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมการป้องกันการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และสถานีดับไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ อีกทั้ง เป็นวิทยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในโซนพื้นที่ที่มีมลพิษจากการเกิดไฟป่า โดยบูรณาการกับทาง จ.เชียงใหม่ และยังเป็นหน่วยงานการประสานงานงบประมาณของ จ.เชียงใหม่ ในการของบประมาณโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งทางจังหวัดได้ตอบรับดีมาโดยตลอด และในปีนี้คาดว่าการเกิดไฟป่าและมลพิษใน จ.เชียงใหม่ น่าจะลดลง เนื่องจากมีปริมาณควันพิษลดลงและเฝ้าติดตามเป็นระยะได้ผลดีมาก

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สมคิดปัญญาดี #การบริหารการจัดการไฟป่า #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.