“ฝ่ายค้าน” เตรียม “มีตติ้ง”กระชับความสัมพันธ์ จี้ พรรคร่วมรบ. ดูแลองค์ประชุม หลังสภาล่มถี่ ขยับเลื่อนศึกซักฟอกเป็นปีหน้า

เมื่อววันที่ 22 พ.ย. 2564 ที่พรรคเพื่อไทย แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงรอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย นายวิรัตน์ วรศริน รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายวรวีร์ มะกูดี รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ เป็นต้น ร่วมประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านประจำสัปดาห์

นพ.ชลน่าน แถลงภายหลังประชุมว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันหลายเรื่อง ประกอบด้วย

1. ฝ่ายค้านได้รับหนังสือแจ้งจากพรรคเพื่อชาติถึงการประชุมใหญ่สามัญเพื่อปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคได้นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งจะได้มีโอกาสประชุมร่วมกันในโอกาสต่อไป

2. ฝ่ายค้านเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เหนียวแน่น และเป็นเอกภาพ โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะจัดงานสานสัมพันธ์ร่วมกันในวันที่ 7 ธ.ค. โดยจะแถลงถึงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา ประเมินบทบาทการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา การทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนรวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต

3. การทำงานในสภาฯ ขอเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลในฐานะเสียงข้างมากทำหน้าที่ให้ครบองค์ประชุมเพราะจากสถานการณ์การประชุมที่ผ่านมาที่สภาฯ ล่มเป็นประจำ ฝ่ายค้านในฐานะเสียงข้างน้อยเราพร้อมลงมติในเรื่องสำคัญ พร้อมทั้งจะกำหนดเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดหรือญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

4. หลังจากที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ฝ่ายค้านจะได้เร่งทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาโดยเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ และเคารพเอกสิทธิ์ของทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสและให้สิทธิแต่ละพรรคสามารถเสนอกฎหมายในนามของพรรคตัวเอง พรรคเพื่อไทยได้ยกร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเสร็จแล้ว หากพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นจะร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคเพื่อไทยก็ยินดี

5. การยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติที่จะยื่นญัตติหลังปีใหม่ หากยื่นในช่วงเวลานี้อาจไม่เหมาะสม เราจำเป็นต้องยื่นร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองและร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งเพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดยเร่งด่วนก่อน คาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ซึ่งแต่ละพรรคจะได้ไปดูข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนมานำเสนอเพื่อเขียนเป็นญัตติร่วมกันเป็นญัตติเดียวต่อไป

นายประเสริฐ กล่าวว่า การเสนอร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับ เราอยากให้เกิดความชัดเจนในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องไพรมารีโหวต ขณะนี้ยังมีข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะมีมาให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เห็นใจนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเกิดสภาฯ ล่มบ่อยครั้งและประธานในที่ประชุมใช้วิธีปิดสภาฯ หนีโดยไม่มีการตรวจสอบองค์ประชุม ทำให้การพิจารณาเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หรือกฎหมายสำคัญหลายฉบับเกิดความล่าช้า ซึ่งส่งผลเสียจึงอยากวิงวอนคนทุกฝ่ายในเรื่องนี้ดำเนินการในเรื่องการประชุม

นายชัยธวัช กล่าวว่า พรรคก้าวไกล ได้ร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับไว้แล้ว คงนำเข้าสู่พิจารณาที่ประชุม ส.ส. ในวันที่ 23 พ.ย. 2564 แต่คงบอกไม่ได้ว่าต่างจากพรรคอื่นอย่างไร เพราะยังไม่เห็นร่างของพรรคเพื่อไทยแต่แนวทางที่พรรคได้เคยหารือกันไว้ จะมีการเสนอแก้ไขนอกจากระบบการเลือกตั้งไม่ใช่แค่ระบบการเลือกตั้งหรือวิธีการนับเพียงอย่างเดียว แต่ระบบเลือกตั้งจะทำอย่างไรให้การเลือกตั้งมีความเสรี โปร่งใส เป็นธรรมมากขึ้น ส่วน พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมืองจะเสนอแก้ไขในหลักการเพื่อส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่เข้มแข็งขึ้น โดยหลักอยากให้พรรคการเมืองตั้งง่ายขึ้น ดำเนินการง่ายและถูกยุบยาก

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง #พรรคร่วมฝ่ายค้าน #สภาล่ม #ชลน่านศรีแก้ว #ชัยธวัชตุลาธน #ประเสริฐจันทรรวงรอง

#นิคมบุญวิเศษ #วิรัตน์วรศริน #วรวีร์มะกูดี #เกศปรียาแก้วแสนเมือง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.