รองผู้ว่าฯ ชลบุรี ร่วมเปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ไดอาน่าพัทยา

จังหวัดชลบุรีเลือกไดอาน่าพัทยา เปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชลบุรี เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยมีเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 50 คน

ในพิธีได้รับเกียรติจาก นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นางสุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี น.ส.กันทิมา ดีมาก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ กรอ.จังหวัดชลบุรี นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เข้าร่วม

สำหรับการอบรมโครงการการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ในชุมชนท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์สามารถนำเสนอวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม อาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยว

และสามารถพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งก่อให้เกิดรายได้การสร้างอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวไทย เพิ่มพูนความรู้และทักษะการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืน

กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด โดยได้คัดเลือกโรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา จัดกิจกรรมเนื่องด้วยเป็นสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานที่ดีด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus+ การันตีความปลอดภัยรวมระยะเวลาการอบรม 5 วัน ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การท่องเที่ยวชุมชน #ไดอาน่าการ์เด้นรีสอร์ทพัทยา

#ธวัชชัยศรีทอง #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.