ออกไป!! กลุ่มปกป้องสถาบันฯ ลุกฮือ…ขับไล่แอมแนสตี้ฯ พ้นปท. นัดเยือนทำเนียบ 25 พ.ย. นี้.

“พสกนิกรปกป้องสถาบันฯ” นัดเยือนทำเนียบ 25 พ.ย. กดดันแอมแนสตี้ฯ พ้นปท. หลังแทรกแซงกิจการภายใน อุ้มก๊วนล้มล้างการปกครอง

วันที่ 23 พ.ย. 2564 กลุ่มพสกนิกรปกป้องสถาบันฯ นำโดยนายนพดล พรหมภาสิต ได้เผยแพร่หนังสือเรียกร้องมายังนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบการทำงานขององค์กร Amnesty International Thailand (แอมแนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์) ว่ามีพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ ด้วยเหตุผลดังนี้ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอ่านคำวินิจฉัยว่าการกระทำของนายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ซึ่งมีการเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเครือข่าย เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งให้เลิกการกระทำ รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสอง

แต่ปรากฎว่าแอมแนสตี้ฯได้ออกมาประกาศแคมเปญ เขียนจดหมายล้านฉบับถึงทั่วโลกจี้ทางการไทยให้หยุดดำเนินคดีกับ รุ้ง ปนัสยา ซึ่งถือได้ว่าองค์กรนี้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศและจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากคำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กร อีกทั้งการกระทำของแอมแนสตี้ฯ ยังอาจถือได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนต่อคนหรือกลุ่มบุคคลให้กระทำการจาบจ้วงสถาบันฯ อย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้

จากเหตุผลข้างต้นน่าจะเพียงพอแล้วที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเร่งด่วนด้วยการให้องค์กรนี้พ้นออกไปจากประเทศไทย หากมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อได้ว่าองค์กรนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแทรกแซงกิจการภายในของไทยและก่อนที่สถาบันจะถูกล่วงละเมิดไปมากกว่านี้

ทั้งนี้ในวันที่ 25 พ.ย. 2564  เวลา 10.00 น. กลุ่มพสกนิกรฯ จะเดินทางไปกดดันแอมแนสตี้ฯที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีรถกระจายเสียง 1 คัน มีการจัดปราศรัยขึ้นไฮปาร์คเกี่ยวกับบทบาทของแอมแนสตี้ฯ ทั้งนี้ได้รับการประสานจากนายเสกสกล อัตถาวงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีจะเป็นตัวแทนรับเรื่องดังกล่าว

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง #กลุ่มปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ #แอมแนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์

#จาบจ้างสถาบัน #ล้มล้างการปกครอง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.