การประชุมสัมมนานานาชาติ CVTEC เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ บนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม

การประชุมสัมมนานานาชาติ CVTEC เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ บนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม

ในโอกาสการประชุมสัมมนานานาชาติ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (CVTEC) ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada ที่นำโดยคุณนิยม ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจทางทะเล กัมพูชา-เวียดนาม-ไทย (CVTEC) ฝ่ายไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ คุณอดุลชัย รักดำ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในฐานะผู้ร่วมดำเนินโครงการ คุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สายงานบริหาร) กล่าวถึง ความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนหลักและเจ้าภาพร่วมในการดำเนินโครงการ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้า กล่าวสรุปแผนงานยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  โครงการ CVTEC ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวไมซ์นานาชาติเชื่อมโยงงานแสดงสินค้าเส้นทาง CVTEC ระหว่างโครงการ Cambodia-Vietnam-Thailand Economic Corridor Cooperation Conference (CVTEC) กับโครงการพันธมิตร ได้แก่ Fruitpital Innovation Fair, International Chanthaburi Gams and Jewelry Frstival, AUTOMATION EXPO

ช่วงเลา 10.10 น.-12.00 น. การสัมมนาในหัวข้อ “มุมมองและโอกาสการท่องเที่ยวและไมซ์เชื่อมโยง 3 ประเทศ บนเส้นทาง Southern Coastal Economic Corridor” ซึ่งมีวิทยากร ได้แก่ 1. คุณวิยะดา ซวง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด 2. คุณชัยพฤกษ์ ภูมิเมือง กรรมการผู้จัดการ ที.เค.กรุ๊ปกัมพูชา 3. ผู้แทนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและไมซ์ในเวียดนาม

ทั้งนี้ โครงการ CVTEC ยังเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้ของประเทศไทย กัมพูชาและเวียดนาม ด้วยการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ การเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ ตลอดแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ประชุมสัมมนานานาชาติ #CVTEC #การค้า #การลงทุน #การท่องเที่ยว #ไมซ์

#ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ #ไทย #กัมพูชา #เวียดนาม #TCEB #MICE

#อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

#หอการค้าไทย #ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.