จับตาประชุมศบค. ชุดใหญ่ ศุกร์ 26 พ.ย.นี้ เคาะ มาตรการสถานบันเทิง

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 ที่ศบค.ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การติดเชื้อประจำวันว่า การฉีดวัคซีนไม่ใช่เพียงการรับสถานการณ์เปิดประเทศเท่านั้น แต่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนไทยเพราะเรารับนักท่องเที่ยวเข้ามา ขณะเดียวกันคนไทยก็มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เป็นการกลับมาใช้ชีวิตในแนววิถีใหม่ของคนไทย เช่น ผ่อนคลายการเปิดโรงเรียน สถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ทั้งครูและนักเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงในตลาด ถ้าพ่อค้าแม่ค้าและผู้ไปใช้บริการได้รับวัคซีนครบถ้วนก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน การที่เคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลไปด้วยกันจะทำให้ควบคุมการระบาดไม่ให้เกิดเป็นวงกว้างมากขึ้นและสามารถขับเคลื่อนการเปิดประเทศได้มากขึ้นด้วย ศบค. จึงต้องขอบคุณผู้ที่ไปรับการฉีดวัคซีนและผู้ที่สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในทุกหน่วยงาน เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ขณะนี้พยายามรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีนกันให้ได้มากที่สุด แต่ยังมีจำนวนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มที่หนึ่ง ยังมีอยู่กว่า 10 ล้านคน

การรับนักท่องเที่ยวเข้าทุกช่องทางเป็นทางอากาศ 4,019 คน พบ มีผู้ติดเชื้อ 8 คน และเมื่อรวมยอดผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมด 94,756 คน และถ้าดูจากตั้งแต่วันแรกที่เปิดประเทศพบมีผู้ติดเชื้อ 126 คน คิดเป็น 0.13% ของผู้ที่เดินทางเข้ามาทั้งหมดซึ่งถือว่ายังน้อยมาก

ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 22 พฤศจิกายน 2564 มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์มีการติดเชื้อ 4,270 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วย แพทย์ 198 คน นศ. แพทย์ 34 คน วิชาชีพในหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทันตแพทย์เภสัชกร เวรเปล นักวิชาการสาธารณสุข อสม. รวมถึงพนักงานออฟฟิศที่อยู่ในสถานพยาบาล เช่น แม่บ้านทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ห้องยา ห้องแล็บ ห้องเวชระเบียน อย่างไรก็ตามแพทย์ที่ติดเชื้อ 198 คนนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่สูง ซึ่งมีทั้งวิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ทั่วไป สูตินารีแพทย์ และแพทย์ปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ศบค. ชุดใหญ่ มีประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ 2 สัปดาห์ พิจารณาว่าจะมีการผ่อนคลายการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะผ่อนคลายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับพื้นที่สี การปรับมาตรการต่างๆ การรายงานความก้าวหน้าเรื่องการรับแรงงาน 3 สัญชาติ เข้ามาในประเทศและเรื่องที่อยู่ในความสนใจคือ มาตรการสำหรับกิจการสถานบันเทิง ขอให้ติดตามมติของที่ประชุมที่โฆษก ศบค. จะได้แถลงข่าวให้ทราบภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ศบค #เปิดประเทศ1พย #สถานบันเทิง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.