ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2564

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2564 ณ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ อน.5 (ยอดดอย) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง คณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ซึ่งในวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ครบรอบ 124 ปี

ภายในงานมีการถวายพานพุ่มดอกไม้และเครื่องสักการะของเจ้านายฝ่ายเหนือ ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ การกล่าวเฉลิมพระเกียรติ การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล การถวายดอกไม้ เครื่องสักการะ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงนิทรรศการ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและท่องเที่ยวจำนวนมาก

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#งานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.