พิษณุโลกร่วมกันดำเนินการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด”

พิษณุโลกร่วมกันดำเนินการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันดำเนินการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เรือนจำ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHlTSANULOK CLEAN &TIDY) เพื่อทำความสะอาดสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับการเปิดบริการเยี่ยมญาติตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#พิษณุโลก #จิตอาสา #พื้นที่เรือนจำ #ปรับปรุงภูมิทัศน์

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.