กรมเจ้าท่าจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว ลดความเสี่ยงภัยทางน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 24 พ.ย. 2564 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรี สำนักงานเจ้าท่า สาขาพัทยา ผู้ประกอบการธุรกิจเรือยนต์เร็ว และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรม ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2564

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว จัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยทางน้ำของการใช้เรือยนต์เร็วสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว สานโครงการ Pattaya Moves on ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กรมเจ้าท่า #เรือยนต์เร็ว #การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว #พัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.