มูลนิธิเพื่อนหญิง” ผลักดัน แก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเข้า ครม. ให้เป็นวาระแห่งชาติ!!

มูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่ายสตรียื่นจดหมายถึงรัฐบาล ให้ยกระดับความรุนแรงต่อ ผู้หญิงและเด็ก เป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐต้อง ทำงานเชิงรุก และบูรณการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่รัฐสภา นำโดยนางธนวดี ท่าจีน ผู้ประสานงานคณะทำงานเพื่อสตรี พร้อมด้วย มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพิทักษ์สตรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายแม่หญิงอีสาน เครือข่ายแม่หญิงล้านนา เครือข่ายแม่หญิงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เครือข่ายแม่หญิงภาคใต้ และเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และพัฒนาสตรีแห่งชาติ (กยส.)

ซึ่งคณะทำงานเพื่อสตรีได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เนื่องในวันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีสากล 25 พฤศจิกายน โดยอยากให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีให้มีความรวดเร็วเข้มข้น ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนบข้อเรียกร้องประมาณ 10 กว่าข้อ เพื่อให้นายจุรินทร์ ในฐานะรองนายกฯ และประธาน กยส. ผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อบูรณาการและเกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ด้านนายจุรินทร์ กล่าวว่า ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นฝ่ายเลขานุการ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ต้องร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เอ็นจีโอ กลุ่มสตรีต่างๆ แก้ไขปัญหากันมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ตัวเลขของการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไม่ได้ลดลง ขณะเดียวกันเรื่องเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมแค่ประมาณ 10% ของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคลี่คลายปัญหานี้ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำต้นเรื่องทั้งหมดในการดำเนินการเสนอเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและกำลังขัดเกลาข้อความ และหลังจากนี้จะพยายามผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็ว เพื่อกำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#คณะทำงานเพื่อสตรี #วันต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีสากล #แก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.