รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับ “ดีเยี่ยม” ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับ “ดีเยี่ยม” ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่    ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับดีเยี่ยม จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom  มีผู้บริหาร พนักงานมาร่วมรับฟังและแสดงความยินดี

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#วุฒิชัยม่วงมัน #พิพัฒน์รัชกิจประการ #สวนสัตว์เชียงใหม่   

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #มาตรฐานการท่องเที่ยว #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.