กรมอุทยานฯ มอบโล่เกียรติยศ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปี 2564

กรมอุทยานฯ มอบโล่เกียรติยศ โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมด้วยนายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการส่วยอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าหน่วยงานและตัวแทนชุมชนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมรับมอบรางวัล ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1 ต.มะลิกา จ.เชียงใหม่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย และบ้านแม่ป่าก่อ หมู่ที่ 9 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง

รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านก๋องปอเหนือ หมู่ที่ 20 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊าง และบ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 ตงเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หาด

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #โครงการประกวดหมู่บ้านสสอ

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.