งามอย่างไทย!! เมืองพัทยาพร้อมใจใส่ชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี…ร่วมเชิดชูคุณค่าศิลปะมรดกไทย

น่ารัก! เมืองพัทยานัดใส่ชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี พร้อมขอความร่วมมือพนักงาน ข้าราชการในสังกัดศาลาว่าการเมืองพัทยา ร่วมเชิดชูคุณค่าศิลปะมรดกไทย

มีรายงานว่า ในทุกวันพฤหัสบดี เมืองพัทยา โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้นำคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา คณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัดศาลาว่าการเมืองพัทยา ร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้าไทยมาทำงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นอกจากนี้ เมืองพัทยายังได้ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่มีความสะดวกให้ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมไทยผ่านการทำงานในระบบราชการบริหารแผ่นดินที่ประชาชนต้องมาติดต่อราชการที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอยู่เป็นประจำ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเชิดชูศิลปะมรดกไทยด้วย

ด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม การนัดหมายสวมใส่เสื้อผ้าไทยในทุกวันพฤหัสบดีของนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยาและข้าราชการเมืองพัทยา ยังเป็นการสะท้อนจิตวิญญาณในความเป็นไทย สะท้อนความรักและหวงแหนสมบัติวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติไปอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เมืองพัทยา #สนธยาคุณปลื้ม #ชุดผ้าไทย #ศิลปวัฒนธรรม #ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.