ทูตฝรั่งเศสเยือนเมืองพัทยา พร้อมหารือการฟื้นฟูเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว-สาธารณสุข-การศึกษา และระบบขนส่งมวลชนโมโนเรล

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเยือนเมืองพัทยา พร้อมหารือแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระบบสาธารณสุข การศึกษาและความคืบหน้าของระบบขนส่งมวลชนโมโนเรลพัทยา

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ H.E.Mr.Thierry Mathou เอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยือนเมืองพัทยา พร้อมเข้าพูดคุยและหารือถึงสถานะของชาวฝรั่งเศสในเมืองพัทยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุขจากผลกระทบโควิด-19 รวมทั้งโครงการ Smart City ระบบ 5G และการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งประเทศไทยร่วมกับฝรั่งเศสในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

H.E.Mr.Thierry Mathou เอกอัคราชทูตประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ซ้าย)
และ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา (ขวา)

โดย H.E.Mr.Thierry Mathou เอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวว่า การควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พบว่าได้ดำเนินการบริการในเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งพบว่าเป็นวัคซีนที่มาจาก 2 ประเทศ คือฝรั่งเศสและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขและเมืองพัทยาที่ช่วยจัดสรรวัคซีนให้กับพี่น้องชาวฝรั่งเศสรวมทั้งภรรยาชาวไทยและบุตรของชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาที่มีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ทั้งที่ลงทะเบียน 1,600 คนและลงทะเบียนในกรุงเทพฯ แต่มาอยู่อาศัยในเมืองพัทยาประมาณ 2,000-3,000 คน เฉลี่ยอายุประมาณ 60-65 ปี ซึ่งมีข่าวดีว่าในส่วนของวัคซีนจอนห์นสันแอนด์จอห์นสัน และโมเดอร์น่าจะเข้าถึงประเทศไทยอีกในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ และจะได้ทำการบูสเตอร์วัคซีนในโดสที่ 3 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือมาตรฐานของการศึกษาและโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุต้องมีมาตรฐานต่างๆ ที่รัดกุม ในส่วนของเมืองพัทยาเองก็พบว่ามีสมาคมประจำประเทศฝรั่งเศสอยู่ ถึงแม้ไม่มีกงสุลประจำในเมืองพัทยา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการร่วมกับกงสุลประเทศออสเตรียและเยอรมัน แต่เราก็มีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานสถานศึกษาของประเทศฝรั่งเศสอยู่ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ดำเนินการในส่วนของการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งก็ได้มีความพยายามผลักดันให้สามารถเพิ่มการเรียนการสอนได้ถึงระดับชั้นมัธยมต่อไปด้วยเช่นกัน และจากสถานการณ์ปกติก่อนจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2562 นั้นพบว่ามีชาวฝรั่งเศสเดินทางมายังประเทศไทยถึง 8 แสนคน จึงอยากรับทราบแนวทางของเมืองพัทยาในอนาคตที่จะทำให้การท่องเที่ยวราบลื่นขึ้น

ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวชี้แจงพร้อมนำเสนอข้อมูลในการดำเนินการของเมืองพัทยาต่อข้อซักถามของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองปกครองพิเศษที่ดำเนินการตามแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศจากรัฐบาลอย่างควบคู่กันมาโดยตลอด เมืองพัทยาได้วางแผนและกำหนดมาตรการต่างๆ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ในส่วนแรกของการสร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขที่เมืองพัทยาได้ปฏิบัติตามแนวทางของจังหวัดชลบุรี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น โดยเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย และวางเป้าหมายการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดชลบุรีให้ครอบคลุม 100% ทั้งประชาชน ผู้อยู่อาศัย รวมถึงนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองพัทยา

ในส่วนของการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น เมืองพัทยาได้วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอีเว้นต์ซีรีส์ที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่ ศบค. ได้มีมาตราการคลี่คลายเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันที่ 1 พ.ย. 2564 ด้วยมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยมีการจัดงานดนตรีพัทยามิวสิคเฟสติวัล งานลอยกระทง เทศกาลพลุเมืองพัทยา งานเดินกินถิ่นนาเกลือ และเทศกาลพัทยาเค้าต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ เมืองพัทยาและภาคเอกชนได้ร่วมกับรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดทำโครงการ Pattaya Move on ที่ได้สร้างมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยที่ดีต่อการท่องเที่ยว โดยมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังเมืองพัทยาภายใต้มาตรการต่างๆ ที่รัดกุมและปลอดภัย

ทั้งนี้ ในการพัฒนายกระดับท้องถิ่นสู่เมืองเศรษฐกิจแห่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เมืองพัทยาได้วางแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาสู่ NEO Pattaya ตามยุทธศาตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยได้วางแผนการดำเนินโครงการ Pattaya Smart City เพื่อนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่ทันสมัย นำมาพัฒนาเมืองพัทยา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดทำโครงการแอปพลิเคชันไลน์ Pattaya Connect ที่มีสมาชิกติดตามกว่า 1.2 ล้านคน เพื่อเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ในการนำเสนอข้อมูลลต่างๆ จากทางภาครัฐการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเมืองพัทยา การรายงานผลการจราจรในเขตเมืองพัทยา ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา รวมทั้งรับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อเข้าถึงประชาชน และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดตามที่ปัจจุบันผู้คนนิยมใช้สื่อออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยายังได้พัฒนาเครือข่าย 5G โดยร่วมกับการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการมากขึ้น ภายในปี 2022 จะมีเสาสัญญาณ 5G ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาถึง 90 ต้น

ในเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนั้น เมืองพัทยาได้จัดทำศึกษา ออกแบบและประมาณการแนวทางจัดทำระบบรถไฟฟ้ารางเบาหรือโครงการโมโนเรลพัทยา ซึ่งได้ศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบรถไฟฟ้าโมโนเรลในเส้นทางรวม 9.9 กม. รวม 12 สถานีหลักและ 1 สถานีย่อย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA และเชื่อว่าจะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สนธยาคุณปลื้ม #เอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทย #การฟื้นฟูเศรษฐกิจ

#การท่องเที่ยว #สาธารณสุข #การศึกษา #ระบบขนส่งมวลชนโมโนเรล #พัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.