ร.ย.ส.ท. เตรียมเปิดศึก RAAT Thailand Rally Championship 2021

ร.ย.ส.ท.จัดประชุมพิจารณาเตรียมจัดแข่งขันรายการ RAAT Rally Championship 2021 ลุยต่อสนาม 2 และ 3 หลังผลพวงโควิดทำรายการแข่งขันหยุดชะงัก

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 นายสนธยา คุณปลื้ม ในฐานะนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ร.ย.ส.ท. ครั้งที่ 5/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านออนไลน์ด้วยระบบ Zoom โดยใช้ห้องรับรองศาลลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ประชุม

ในที่ประชุมได้พิจารณาหารือการเตรียมคาวมพร้อมจัดการแข่งขันรายการ RAAT Rally Championship 2021 โดยที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันในสนามที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะมาชะงักลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการงดการจัดการแข่งขันกีฬาลดความเสี่ยงในการสร้างความแออัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดจัดการแข่งขันตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยวางโปรแกรมการแข่งขันรายการ RAAT Rally Championship 2021 ในสนามที่ 2 ไว้ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2564 ที่สนามจังหวัดฉะเชิงเทรา และในสนามที่ 2 วันที่ 24-25 ธ.ค. 2564 ที่สนามจังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือในการประชุมพิจารณางบประมาณการจัดจัดการแข่งขันรถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 พร้อมการจัดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกีฬาอาชีพ ด้านผู้ตัดสินและบุคลากรกีฬายานยนต์ ทั้งประเภทการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบสนามปิดและประเภทสนามเปิด ประเภทรถยนต์แรลลี่ ประเภทรถยนต์โกคาร์ท และประเภทบุคลากรทางการแพทย์และทีมกู้ภัย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#RAATRallyChampionship2021 #กีฬาอาชีพ #กีฬายานยนต์

#ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.