“แรมโบ้” ออกแถลงการณ์ถึง แอมเนสตี้ ประเทศไทย ว่าเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ ชักจูงให้คนละเมิดศาล

“แรมโบ้” ออกแถลงการณ์ถึง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หยุดส่งเสริมการละเมิดสิทธิ ในนามขององค์กรสิทธิฯ ย้ำกฎหมายห้ามไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิ แต่เป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มีข้อความว่าการที่องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ออกแคมเปญรณรงค์ชวนคนไทยและคนทั่วโลกบอกรัฐบาลไทยให้ยุติการดำเนินคดีต่อนักกิจกรรมผู้เป็นจำเลยในคดีอาญานั้น เป็นการส่งเสริมการละเมิดสิทธิภายใต้หน้ากากขององค์กรสิทธิมนุษยชน

ในประเทศที่เป็นนิติรัฐทั้งหลาย บุคคลจะมีเสรีภาพทำได้ทุกอย่าง เว้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามไว้ สิ่งที่กฎหมายห้ามนั้นไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิ หากเป็นไปเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคนในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ แต่ในช่วงเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการละเมิดทั้งกฎหมายและการละเมิดสิทธิของผู้อื่นมากมายโดยอ้างคำว่า “เสรีภาพ” ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมในช่วงเวลาที่มีกฎหมายห้ามด้วยเหตุผลเพื่อการควบคุมโรคระบาด

การแสดงออกที่เป็นการละเมิดสถาบันหลักของชาติและเกินเลยไปถึงการก่อความไม่สงบ ปาระเบิด ปาประทัด ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เผาทรัพย์สินราชการก่อความเดือดร้อนรำคาญรบกวนความเป็นอยู่อันปกติสุขของชาวบ้านในเขตที่พักอาศัย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาการกระทำเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมให้ท้ายโดยองค์กรที่เรียกตัวเองว่าองค์กรสิทธิมนุษยชน

พฤติกรรมที่อ้างเสรีภาพมาละเมิดสิทธิผู้อื่นโดยไม่แยแสกฎหมายไม่อาจเรียกว่า “ประชาธิปไตย” แต่เป็น “อนาธิปไตย”

การส่งเสริมการละเมิดกฎหมายและเรียกร้องให้ละเว้นการใช้กฎหมายไม่อาจเรียกว่าเป็นการ “ปกป้องสิทธิ” แต่เป็นการ “ส่งเสริมการละเมิดสิทธิ”

ผมขอยืนยันว่าองค์กรที่มีพฤติกรรมดังกล่าวไม่ควรมีที่อยู่ที่ยืนในสังคมประชาธิปไตย ถ้าไม่ยึดหลักกฎหมายไทย ยังออกมามีท่าทีเคลื่อนไหวทำลายความมั่นคงแห่งรัฐไทย คนไทยคงทนไม่ไหวอาจจะจัดการขั้นเด็ดขาด ถึงวันนั้นจะสายเกินเยียวยาและพบจุดจบที่ไม่สวยงามอย่างแน่นอน นายเสกสกล กล่าว

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#แรมโบ้ #เสกสกลอัตถาวงศ์ #แอมเนสตี้ #บ่อนทำลายประเทศชาติ #สิทธิมนุษยชน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.